Rejestracja

Termin i miejsce:

– 20 października 2023 r.
– Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych, Św. Jana Pawła II 2

Zgłoszeń dokonywać można:

– telefonicznie, pod numerem: 530 305 195
– poprzez e-mail: forum.seniorow@mikolow.starostwo.gov.pl
– poprzez formularz kontaktowy – kliknij

Termin zgłoszeń upływa dnia 13.10.2023 r.

Opiekun Konferencji:

Sabina Grzywok – Główny Specjalista ds. Polityki Senioralnej

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Zgłaszając udział w Konferencji, jednocześnie akceptujecie Państwo Regulaminy wydarzenia.
Zgłaszając się za pośrednictwem telefonu lub e-mail prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej instytucji/organizacji oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail – jest to niezbędne w celach związanych z realizacją Konferencji.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, przedstawicieli senioralnych ciał doradczych i innych uprawnionych instytucji/organizacji.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie udziału nie jest tożsame z kwalifikacją do udziału. Prosimy oczekiwać na informację potwierdzającą dodanie Państwa do listy uczestników.

Rejestracja otwarta