Dialog dla zdrowia - dobrostan psychiczny osób starszych

Łaziska Górne, dn. 20 października 2023 r.

Miejski Dom Kultury, ul. Św. Jana Pawła II 2

Aktualności

Miejsce Wydarzenia

Organizatorzy

Partnerzy Merytoryczni

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat Medialny

Partnerzy