Program Konferencji

9:00 – 09:30 Rejestracja Uczestników

09:30 – 10:00 Otwarcie Konferencji

10:00 – 10:20 Między obowiązkami a czasem wolnym. Aktywność pozazawodowa pokolenia 55+ a dobrostan psychiczny. Analiza porównawcza Polski, Czech i Węgier
prof. dr hab. Urszula Swadźba
Uniwersytet Śląski w Katowicach

10:20 – 10:35 Charakterystyka zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego
lek. med. Michał Szafert
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

10:35 – 10:55 Profilaktyka depresji osób starszych
dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

10:55 – 11:10 Pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego – doświadczenia Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. nadzw.
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

11:10 – 11:25 Pomoc lekarza psychiatry seniorowi i jego rodzinie – kiedy jest niezbędna?
lek. med. Bożena Szymik-Iwanecka
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

11:25 – 11:45 Psychoprofilaktyka jako odpowiedź na wyzwania zdrowia psychicznego osób starszych
dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB
Akademia WSB

11:45 – 12:05 Senior w rodzinie
dr n. hum. Maria Zrałek, prof. AH
Akademia Humanitas

12:05 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 12:50 W trosce o zdrowie seniorów – dobre praktyki wspierające kondycję mieszkańców Dąbrowy Górniczej
Bożena Borowiec
Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

12:50 – 13:10 Starość (nie)radość – nie daj się wykluczyć!!!
Katarzyna Grolik
DPS Katowice, Fundacja Inicjatywa

13:10 – 13:25 Wpływ aktywności fizycznej na dobrostan psychiczny seniorów na przykładzie działań MOPS Katowice skierowanych do aktywnych społeczności senioralnych Miasta Katowice
Marek Mierzwa
MOPS Katowice

13:25 – 13:40 Okres senioralny – kryzysy czy wyzwania?
Wojciech Świechowski
MOPS Katowice

13:40 – 14:00 Miejsce samorządu w życiu seniorów. Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych jako przykład dobrych praktyk w działaniach na rzecz dobrostanu osób w podeszłym wieku
Anna Ścieszka-Miksik, Weronika Januszka, Marzena Anuszkiewicz
Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych

14:00 – 14:20 Zakończenie Konferencji

14:20 Lunch

 

Pobierz program – kliknij