Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności w Mikołowie, adres: ul. Rynek 2, 43-190 Mikołów, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000985840, NIP: 6351862747, REGON: 522750665, @: biuro@centrumaktywnosci.eu

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem pisemnie lub e-mailowo na adres wymieniony w punkcie 1.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze Śląską Konferencją Senioralną, organizowaną 20 października 2023 r.

4. Dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości udziału w Śląskiej Konferencji Senioralnej organizowanej 20 października 2023 r. 

8. Zakres gromadzonych danych:
– imię i nazwisko uczestnika
– reprezentowana instytucja i ewentualnie jej miejscowość
– adres e-mail lub numer telefonu
czyli dane niezbędne do realizacji Konferencji i uczestnictwa w wydarzeniu.

Cookie

Strona internetowa korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „Cookie”, a więc danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookie pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Strona wykorzystuje pliki cookie niezbędne (konieczne do prawidłowego działania strony), które usuwane są po zamknięciu okna przeglądarki oraz przechowywane przez jeden miesiąc.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookie.

Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookie:
– za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej – oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu – może to mieć jednak wpływ na niektóre funkcjonalności strony;
– za pomocą panelu zarządzania plikami Cookie dostępnym podczas ładowania strony.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.